12-04-2022 09:00 Een verplicht asbestattest bij verkoop

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken. Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest bij de verkoop van bepaalde woningen en gebouwen verplicht. 

Hieronder vertellen we je alles wat je hierover moet weten. 


Vanaf wanneer wordt het asbestattest verplicht?

Volgens het ministerieel besluit zal een verplicht asbestattest nodig zijn voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. Het gaat om verschillende soorten overdrachten zoals verkoop, schenkingen of fusie van vennootschappen maar geen onteigeningen of erfenissen.


Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor 6 in de natuur gevonden mineralen met een vezelstructuur. Die vezels zijn niet zichtbaar voor het blote oog. Door de goed isolerende, brandwerende en verstevigende eigenschappen werd het verwerkt tot een grote variatie aan producten. Het heeft echter één groot nadeel: asbestvezels zijn gevaarlijk als je ze inademt. Daarom is het gebruik van materialen met asbest sinds 2001 verboden.
Voor welke gebouwen is het attest verplicht?

De verplichting zal gelden voor de overdracht onder levenden van elke constructie die gebouwd is vóór het jaar 2001 en waarvan de oppervlakte of de som van de oppervlaktes minstens 20 m² bedraagt. Het bouwjaar dat opgenomen is in de kadastrale legger zal bepalend zijn.

Voor de gemene delen van appartementsgebouwen met gedwongen mede-eigendom zal er pas een verplichting zijn vanaf 1 mei 2025.

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is vóór 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest.


Wie mag het attest opmaken?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft welke materialen in het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. De eigenaar doet daarvoor een beroep op een gecertificeerde asbestdeskundige. Eens het systeem in werking treedt zal de OVAM een lijst publiceren met deskundigen.


Hoe gaat men te werk?

  1. Als het gebouw onder de verplichting valt wordt een opdrachtformulier ingevuld. De opdracht wordt, eventueel in overleg met de deskundige, beschreven.
  2. Onderzoek door de deskundige. Plannen en documenten kunnen daarbij helpen. Men doet eventueel een niet-destructieve staalname.
  3. Het resultaat wordt ingegeven in een databank.
  4. Het asbestattest kan aangevraagd worden bij OVAM. Gevolgen indien asbest werd gevonden

De verkoop kan doorgaan, maar volgens Tauw zal men rekening moeten houden met een eventuele minwaarde. 

Om asbestveilig te zijn zal je bij renovatiewerken enkel eenvoudig bereikbaar asbestmateriaal moeten verwijderen, ook als dat nog in goede staat is. Je mag asbesthoudende materialen ook niet opnieuw insluiten (door er bv een paneel voor te plaatsen) want zo worden de risico’s doorgeschoven naar toekomstige generaties. Asbestveilig wil dus niet zeggen asbestvrij!

Men streeft er wel naar dat tegen 2034 de meest risicovolle asbesttoepassingen, zoals asbestcementen daken en gevels, worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Tegen 2040 zouden alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd moeten worden. Voor particulieren is dit echter nog niet wettelijk vastgelegd.

De eigenaar doet een beroep op een gecertificeerde asbestdeskundige. Eens het systeem in werking treedt zal de OVAM een lijst publiceren met deskundigen.


Verschillende soorten asbest

  • Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het dragersmateriaal. Zolang ze niet beschadigd zijn, zijn ze ongevaarlijk.
  • Bij niet-hechtgebonden of ‘los’ asbest kunnen de vezels gemakkelijker vrij komen. Er wordt weinig bindmiddel of een zwak bindmiddel zoals gips gebruikt. Toepassingen met los asbest, zoals isolatiemateriaal rond verwarmingsbuizen, zijn daarom veel gevaarlijker!

TIP: Gebruik nooit een stofzuiger bij asbestverdacht materiaal!

Wie mag asbest verwijderen?

Hechtgebonden en niet beschadigd asbestmateriaal mag door een particulier verwijderd worden. Ga zorgvuldig te werk en bescherm jezelf en je omgeving!
Al het andere asbesthoudende materiaal kan enkel verwijderd worden door een aannemer met opleidingsattest of door een erkend asbestverwijderaar. 
Er moet geen omgevingsvergunning aangevraagd worden
Een aantal handelingen zijn voor iedereen verboden: bv asbestcementen daken ontmossen of zonnepanelen plaatsen op een asbestcementen dak. Gebruik ook nooit regenwater dat van een asbestdak loopt. Wat zal het kosten?

Het is nog vroeg om daarover uitspraken te doen. De prijs van het attest zal afhangen van de grootte van het gebouw, van de asbestdeskundige en van het al dan niet nemen van een aantal stalen. Voor een gemiddeld woonhuis zal de kostprijs (zonder stalen) vermoedelijk schommelen tussen de €350 à €400. Daarbovenop zal nog een retributie komen van OVAM en de certificatie-instelling. Het is dus nog wachten op een duidelijkere prijssetting. Wellicht zullen ook hier de makelaars en makelaarsverenigingen erin slagen om interessantere prijzen te onderhandelen om hun klanten te dienen.
Bij werken bedraagt de meerprijs voor het verwijderen van hechtgebonden asbestmateriaal ongeveer 6%. Indien er bijkomende maatregelen moeten genomen worden kan de meerprijs oplopen tot 20% of meer.


Premies

Indien een aannemer dakisolatie plaatst kan je van Fluvius momenteel een premie krijgen van €8/m². Als er ook asbestverwijdering aan te pas komt bedraagt de premie zelfs €16/m². Vanaf oktober 2022 wordt deze premie opgenomen in ‘mijn verbouwpremie’ en kunnen de bedragen veranderen.


Waar vind je asbest?

Als je wil weten of een materiaal in jouw omgeving asbest bevat dan kan je beroep doen op een erkend asbestlabo. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of een materiaal asbesthoudend is of niet. Een analyse kost ongeveer €40.


De figuur van OVAM hieronder toont de meest courante toepassingen:Bronnen:
1. Tauw – environmental consultants, webinar Tauw/Ovam 29/03/22
2. OVAM: Hoe uw woning asbestveilig maken? 
3. OVAM: Het asbestattest
4. Milieucentraal 


Vrijblijvend advies over mijn woning

Wil je ook jouw huis verkopen?

Vraag hier een gratis schatting

Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft