04-03-2020 16:51 De ontstaansgeschiedenis van agence rosseel

Ruim zeventig jaar geleden richtte Gérard Rosseel agence rosseel op, één van de eerste immokantoren in Gent. Zijn passie voor vastgoed gaf hij door aan zijn zoon Luc Rosseel.

Tot voor de oorlog verkocht mijn vader als makelaar voor het toenmalige La Patrimoine levensverzekeringen. Dat werkte met een piramidesysteem, waarbij mijn vader agenten onder zich moest opleiden en briefen, die op hun beurt ook nog agenten onder zich hadden staan. Dat groeide uit tot een zodanige constructie dat de job van mijn vader er uiteindelijk voornamelijk in bestond van stationscafé naar stationscafé te trekken om daar de agenten en makelaars te briefen over nieuwe producten en te volgen strategieën.

Na de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog veranderde alles. Levensverzekeringen verkopen was plots geen evidentie meer de mensen hadden andere prioriteiten. Maar gaandeweg vond er een merkwaardige evolutie plaats: mensen waren wél nog bereid een levensverzekering te nemen, maar dan op voorwaarde dat mijn vader hen hielp bij de zoektocht naar een huis.
Zo is mijn vader gaandeweg vastgoedmakelaar geworden, een beroep dat in die periode eigenlijk niet écht gereguleerd was.

Het immokantoor

007-low

De oudste verwijzing naar ons immokantoor die ik gevonden heb, dateert van 1948. Dit was een in september ondertekend huurcontract voor een kantoorruimte in de Peperstraat. Dat huurcontract nam aanvang in november van datzelfde jaar. Vandaar dat we november 1948 mogen inschatten als de officiële oprichting van ons kantoor. Gent was toen nog voor een groot deel Franstalig. Vandaar ook de naam ‘agence’ rosseel. Mijn ouders hadden een uithangbord laten maken: agence rosseel, la plus forte organisation de Gand. Of het echt ‘de sterkste organisatie van Gent’ was, dat weet ik natuurlijk niet. Feit is dat er op dat ogenblik amper immokantoren waren, in Gent zullen het er hooguit een stuk of vier, vijf geweest zijn.

Mijn vader de pionier

Een van de allereerste bezoekers die mijn ouders over de vloer kregen, was een heel voorname heer. Het bleek een collega te zijn van een ander immokantoor, dat overigens nog steeds bestaat, die kennis kwam maken, nieuwsgierig geworden door wat ‘la plus forte organisation de Gand’ dan wel mocht zijn.
In de jaren 60 is het kantoor verhuisd naar de Kortrijksesteenweg, vlakbij de huidige locatie van ons hoofdkantoor. Dat gebouw is ondertussen afgebroken; en daar is nu de Hogeschool. Rond die periode heeft agence rosseel zich ook op de markt van projectontwikkeling gestort, met projecten in zowel Gent als aan de kust. In de jaren 70 is dat door de crisis in de bouwsector wat teruggevallen. Maar vader, die een pionier en heel gedreven was, heeft in die periode tal van bedrijven opgericht ter ondersteuning van die bouwprojecten. Zo heeft hij onder meer de import van de italiaanse FIAM-liften opgestart. Later zou dat uitmonden in de oprichting van Cosmolift; eigenlijk stond mijn vader daar aan de wieg. En zo zijn er nog voorbeelden.

Mijn vader en het CIB

011-low

Wat mijn vader ook deed, steeds was het met volle overgave en evenzeer in het belang van de sector als het eigen belang. Zo heeft hij zich altijd ingezet voor de federatie van vastgoedmakelaars, vandaag is dat het CIB – De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. Dat is een van de dingen die ik van mijn vader heb overgenomen: ik geloof zelf ook in een sterke federatie voor een sterke, gezonde sector in een gezonde maatschappij. Zo treed ik vaak en met plezier op als tussenpersoon tussen de sector en bijvoorbeeld de stad Gent.

Luc Rosseel neemt vanaf 1990 het voortouw

Thuis waren we met drie kinderen; twee zoons en een dochter. Mijn zus en broer maakten al vrij vroeg duidelijk dat ze geen interesse hadden om het kantoor over te nemen. Voor mij, en voor mijn ouders, was het de evidentie dat ik het agentschap zou overnemen.
Ik ben onderaan begonnen, in de jaren 84-85, als onbezoldigd jobstudent in de schoolvakanties.

Eerste vastgoedtaken

Mijn eerste taken bestonden erin om gemeenschappelijke vuilniskokers te ontstoppen en ontsmetten. De volgende vakantie mocht ik al eens mee op plaatsbezoek, de vakantie daarop plaatsbeschrijvingen. En zo leerde ik alles kennen wat te maken heeft met vastgoedbemiddeling, van de basis af. Ik ben blij dat het zo gegaan is. Was ik daar toen ook blij mee? Waarschijnlijk niet altijd. Maar het feit dat ik me niet meer kan herinneren dat ik me ooit geërgerd heb aan de klusjes die ik, als zoon van de baas moest doen, doet me vermoeden dat ik het toen ook best oké vond.

022-low   001-kopie-low

Wat zou mijn vader gedaan hebben?

Mijn vader is officieel gestopt toen hij 65 was maar kwam nog zeer geregeld naar kantoor. Officieel deed mijn vader er weinig meer dan de krant lezen, maar ik was altijd blij als ze er waren, ook nadat ik in 1990 het kantoor definitief had overgenomen. De klanten vonden het ook fantastisch om met mijn ouders nog een praatje te kunnen slaan.
Bij m’n moeder konden mijn toenmalige vrouw en ik terecht voor vragen over administratie, maar wat betreft de pure vastgoedkwesties was ik altijd blij als ik bij m’n vader advies kon vragen. Tot op vandaag stel ik me in moeilijke kwesties nog steeds de vraag wat mijn vader zou gedaan hebben.

Voortbouwen op de realisaties van mijn ouders

kiosk-kandidatuur-low

Mijn vader was heel vooruitstrevend en mee met z’n tijd. Op het vlak van informatica bijvoorbeeld. Hij had een van de allereerste Apple-computers, de Lisa, en hij programmeerde zelf. Bij de overname ben ik niet met de grove borstel door de organisatie gegaan. Eerder wilde ik verder gaan op hetzelfde elan. Wat ik wél gedaan heb, is de kantoorruimte grondig renoveren, want dat was nodig. Maar voor de rest heb ik kunnen voortbouwen op wat mijn ouders vóór mij gepresteerd hebben. Hiervoor ben ik hen eeuwig dankbaar. Of er iemand van mijn kinderen later het kantoor zal overnemen? Dat is op dit ogenblik totaal niet aan de orde. Daarvoor zijn ze op dit ogenblik nog veel te jong. Ikzelf ook, trouwens.

In tussentijd zorg ik er met ons gemotiveerd team voor dat agence rosseel er ‘staat’ in Gent en omstreken. Jong, fris en met een uitzonderlijke focus op de klant.

 

Wil je ook jouw huis verkopen?

Vraag hier een gratis schatting

Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft