06-10-2021 10:10 Mag je huurder in jouw huurpand telewerken?

Als je een woning verhuurt aan iemand die thuis werkt, zal je daar dan fiscaal gevolgen van ondervinden? Door het massale telewerken ontstaat de vraag bij vele verhuurders of het telewerken wordt beschouwd als professioneel gebruik van het gehuurde goed. Het antwoord is ja, jouw huurder mag telewerken in het gehuurde goed. Jouw huurinkomsten worden niet anders belast bij thuiswerk.

Wie een woning verhuurt aan een telewerker zal daar fiscaal geen gevolgen van ondervinden. De fiscus beschouwt telewerk niet als beroepsgebruik. Tijdens de vele lockdowns werden we verplicht om van thuis uit te werken. Ons huis werd dus als het ware ook ons kantoor. Die verschuiving zou er op papier toe kunnen leiden dat wie vastgoed verhuurt aan een telewerker op de werkelijke huurinkomsten belast wordt. Hoe zit de vork in de steel?


Verhuur bestemd voor professionele doeleinden

Als je huurder de woning of het appartement wil gebruiken voor professionele doeleinden en / of je verhuurt aan een vennootschap, dan zal je wel op de werkelijke huurinkomsten belast worden. Je wordt belast op het ontvangen netto-bedrag van de huurprijs en –voordelen. De huurvoordelen zijn alle lasten die de verhuurder aan de huurder oplegt. Dit zijn bijvoorbeeld onderhoudskosten, algemene kosten, enzovoorts. Het netto-bedrag is het bruto-huurinkomen - de kosten voor onderhoud en herstelling (forfaitair geraamd op 40 %)


We spreken over beroepsmatig gebruik als:

  • Het pand door een vzw of vennootschap wordt gehuurd.
  • De huurder een handelshuurder is.
  • Een zelfstandige met een eenmanszaak jouw pand zowel privé als beroepsmatig gebruikt.


Wil je graag weten hoe je belast wordt als je jouw eigendom verhuurt aan een huurder voor privé gebruik?

Lees dan ons artikel:

HOE WORDEN DE INKOMSTEN OP PARTICULIERE VERHUUR BELAST? 


Criteria van de fiscus

Om te bepalen of sprake is van beroepsmatig gebruik door de huurder hanteert de fiscus twee criteria. Als de huurder de huur als beroepskosten in aftrek brengt of als (een deel van) de huur wordt terugbetaald door de werkgever.

In de meeste gevallen bij telewerken zal de huurder de beroepskosten niet in aftrek brengen, maar wie telewerkt krijgt doorgaans wel een thuiswerkvergoeding van zijn werkgever. Geldt dit dan als een deel huur dat wordt terugbetaald door de werkgever? Neen! Ook als de huurder thuiswerkt en een vergoeding van zijn werkgever krijgt, geldt het gunstige belastingregime.


Conclusie : goed nieuws dus

Conclusie, ook als de huurder thuiswerkt en daarvoor een vergoeding van zijn werkgever krijgt, blijft het gunstige belastingregime, waarbij je niet op de werkelijke huurinkomsten belast wordt, van toepassing. Let wel: als de werkgever specifiek de huur terugbetaalt aan de werknemer, gaat de fiscus wél uit van professioneel gebruik en zal je op de werkelijke huurinkomsten belast worden.


Jouw eigendom zorgeloos verhuren?

Maak een vrijblijvende afspraak

Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft