Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2019-03-14 10:26:32 Wat zijn de taken van de syndicus?

Wie in een appartementsgebouw woont, draagt wellicht maandelijks bij voor de kosten van de syndicus. Allemaal goed en wel, maar wat is een syndicus? En wat zijn de taken van de syndicus?

De syndicus

Een syndicus komt voor wanneer er in een gebouw, dat bestaat uit twee of meer appartementen, meerdere eigenaars zijn. Een syndicus is een specialist(e) die binnen een appartementsgebouw door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangeduid om in te staan voor het beheer van de 'gemene delen'. Deze staat als het ware in voor het gemeenschappelijk belang van eigenaars van een gebouw.

  

Wettelijke bevoegdheden

Bij de algemene taken van de syndicus hoort het (laten) uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering. Ook staat de syndicus in voor het dagelijks beheer van de mede-eigendom.

De syndicus beschikt over een dubbele bevoegdheid. Enerzijds moet deze de beslissingen uitvoeren namens de Vereniging van Mede-Eigenaars of VME (zonder zich uit te spreken over de opportuniteit van deze beslissingen). Anderzijds beschikt de syndicus, op bepaalde vlakken, over een autonome, discretionaire beslissingsmacht (bijvoorbeeld het nemen van bewarende maatregelen, het bijeenroepen van buitengewone algemene vergaderingen).   

De bevoegdheden van de syndicus zijn strikt omschreven in de Appartementswet of de Wet op de Mede-eigendom.

vergaderzaal-low 

Administratief beheer 

De eerste grote taak van het takenpakket van de syndicus is het administratief beheer. Dit omvat een administratieve ondersteuning van de VME. De syndicus roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen en neemt notitie van de vergadering voor de mensen zonder stemrecht.

 

Financieel beheer

Een tweede luik is het financieel beheer. De syndicus voert de boekhouding van de VME, en staat in voor het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de mede-eigendom. Daarnaast dient de syndicus ook het beheer van het werkings- en reservekapitaal op zich te nemen. De syndicus kan de eigenaren ook legaal vertegenwoordigen.

 

Technisch beheer

Tot slot is de syndicus ook verantwoordelijk voor het technisch beheer. Bij het technische beheer zorgt de syndicus voor de onderhouds- en herstellingswerken. Ofwel door het zelf te doen, of door mensen aan te stellen die bijvoorbeeld de lift komen herstellen, de tuin onderhouden of het poetsen van gemeenschappelijke delen en eventuele renovatiewerken te laten uitvoeren.

In principe mag de syndicus pas bepaalde werken laten uitvoeren na goedkeuring door de VME, behalve in geval van hoogdringendheid, waarbij de syndicus wél op eigen initiatief de werken mag laten starten.

 

Extra taken

Naast deze wettelijk bevoegdheden, kan het takenpakket van de syndicus worden uitgebreid met taken die bijvoorbeeld uitdrukkelijk in het reglement van mede-eigendom zijn opgenomen.

 

Nieuwsflash

Wil jij belastingsvermindering?

Een groot deel van de mensen in Vlaanderen zijn eigenaar van een woning. Er is zijn enkele fiscale voordelen verbonden aan het bezitten van eige... [lees meer]

Is een syndicus verplicht?

Ben je eigenaar van een appartement, dan heb je zeker en vast al gehoord van het begrip “syndicus”. Maar wie is dat nu eigenlijk precies deze “s... [lees meer]

Energienormen 2020: seminar

2020 wordt het jaar waarin enkele verplichtingen op renovatievlak moeten nageleefd worden. Zo niet, loopt je woning het risico om ongeschikt verklaard te worden. Voor ... [lees meer]

Blijf op de hoogte

  •   Aanbod
  •   Nieuws
  •   Events


agence rosseel nv
Kortrijksesteenweg 74 - 9000 Gent
BE0440915082, RPR Gent

Disclaimer - Privacy

website by Medialoft