Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2019-08-06 13:53:31 De plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving kan omschreven worden als een gedetailleerde weergave, eventueel aangevuld met foto's, van de toestand van een bepaald goed op een bepaald moment. Een plaatsbeschrijving vermeldt alle bijzonderheden en kenmerken van het goed. Hoe ziet een goede plaatsbeschrijving eruit?

Een plaatsbeschrijving is met andere woorden een “foto” van een welbepaalde situatie op een welbepaald moment, omschreven in een schriftelijk verslag. Meer specifiek betreft het de beschrijving van het gehuurde goed en de staat waarin het gehuurde goed zich bevindt.

Soorten plaatsbeschrijvingen

Bij huurovereenkomsten zal er doorgaans een plaatsbeschrijving bij intrede worden opgesteld, evenals een plaatbeschrijving bij uittrede. Mogelijks dient er een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving te worden gevoegd, namelijk indien er tijdens de duur van de huurovereenkomst belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan het gehuurde goed.

 

Waarom een plaatsbeschrijving?

Op de huurder rust de verbintenis tot teruggave van het gehuurde goed bij het einde van de huurovereenkomst. De huurder is eveneens gehouden tot het vergoeden van de huurschade. De huurder moet het gehuurde goed teruggeven in de staat dat het zich bevond. Deze staat werd beschreven in de intredende plaatsbeschrijving en wordt vergeleken met de uittredende plaatsbeschrijving.

Bij gebrek aan een gedetailleerde intredende plaatsbeschrijving, is de huurder niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren. Dit bewijzen is niet evident.

Ben je huurder en wil je jezelf graag voorbereiden op de uittredende plaatsbeschrijving?

 

Download hier de checklist voor het verlaten van een huurpand.

 

Wettelijke bepaling

Art. 1730 B.W.: § 1. De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.

 

Overmacht & ouderdom

voorbeeld plaatsbeschrijving

 

De huurder is niet aansprakelijk voor schade in geval van beschadigingen ten gevolge van overmacht en ouderdom, waaronder begrepen de slijtage door het normaal gebruik van het gehuurde goed door de huurder.Onder ouderdom verstaat men de slijtage en beschadigingen ten gevolge van het normaal gebruik door de huurder. Als voorbeelden van overmacht kunnen worden aangehaald: natuurfenomenen, zoals hagel of storm, diefstal en de daaruit voortvloeiende beschadigingen (op voorwaarde dat de diefstal niet mogelijk werd gemaakt door een fout van de huurder).

 

Op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening

De plaatsbeschrijving moet op tegenspraak worden opgemaakt. Beide partijen moeten dus aanwezig zijn bij de opmaak van de plaatsbeschrijving, al kunnen zij zich uiteraard ook laten vertegenwoordigen. Partijen kunnen eveneens gezamenlijk een deskundige aanstellen voor het opmaken van de plaatsbeschrijving, in welk geval de plaatsbeschrijving eveneens geacht wordt op tegenspraak te zijn. De plaatsbeschrijving moet ook omstandig zijn. Het gehuurde goed moet plaats per plaats gedetailleerd en nauwkeurig omschreven worden. Er kan eveneens gebruik worden gemaakt van foto’s en filmmateriaal.

foto plaatsbeschrijving camera

De plaatsbeschrijving van rosseel

Wij geloven bij agence rosseel dat het loont om een huurpand goed te onderhouden. Een pand dat goed onderhouden is heeft sneller een huurder die zelf goed onderhoudt. Wij werken met een expert plaatsbeschrijver die de in –en uittredende plaatsbeschrijving zal uitvoeren. Geen onepager maar een gedetailleerd verslag met uitleg en beeldmateriaal.

 

 

Download hier een voorbeeld van een goede plaatsbeschrijving

 

Registratie

De intredende plaatsbeschrijving en eventuele bijvoegsels dienen te worden geregistreerd. De uittredende plaatsbeschrijving moet niet worden geregistreerd. Als je met agence rosseel verhuurt maken wij de plaatsbeschrijvingen en registratie in orde.

 

 

 

Nieuwsflash

Het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)

Ooit kon iedereen vastgoedmakelaar zijn. Zoals je jezelf al kan voorstellen resulteerde dat in een ongezonde wildgroei en oneerlijke concurrentie. De consument werd hi... [lees meer]

Jouw huis bij agence rosseel

Zien doet kopen, maar het internet staat vol mooie plaatjes. Hoe zorg je ervoor dat jouw eigendom ertussen uit springt? Verkoop jouw appartement of huis met agence ros... [lees meer]

Beste beslissing ooit

Omdat we zelf niet in de buurt wonen verkozen we om onze 2de woonst te verkopen via een agence. We kenden agence rosseel niet, maar het bleek de beste beslissing ooit!... [lees meer]

Blijf op de hoogte

  •   Aanbod
  •   Nieuws
  •   Events


agence rosseel nv
Kortrijksesteenweg 74 - 9000 Gent
BE0440915082, RPR Gent

Disclaimer - Privacy


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft