Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten

2021-08-19 14:52:10 5 stappenplan voor het bekomen van een conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document dat bewijst dat een woning voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Hoe bekom je dit attest? agence rosseel legt het je uit in 5 stappen.

Download hier de whitepaper van het stappenplan

Stap 1: Aanvraag conformiteitsattest

Welk type woning?

 • Zelfstandige woning
 • Kamer
 • Studentenkamer
 • Kamer voor seizoenarbeiders

Wie vraagt het aan?

 • De verhuurder kan een conformiteitsattest aanvragen op vrijwillige basis of om een ongeschikt- of onbewoonbaarheidsbesluit op te heffen
 • De bewoner wanneer deze signaleert dat de woning niet in orde is (vooronderzoek)
 • De gemeente op eigen initiatief

Hoe vraag je het aan?

 • Aangetekende zending
 • Afgifte tegen ontvangstbewijs bij de burgemeester

 

Stap 2: Het conformiteitsonderzoek

Na de aanvraag komt er een woningcontroleur ter plaatse voor een conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur stelt van elk conformiteitsonderzoek een technisch verslag op. Als deze ernstige risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners vaststelt komt de woning in aanmerking voor een onbewoonbaarverklaring. De controleur omschrijft de risico’s dan bijkomend in een omstandig verslag.

De woningcontroleur controleert onder meer volgende zaken:

 • Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagvloeren voldoende stevig en stabiel?
 • Zijn de technische installaties (elektriciteits- en de gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig?
 • Is er een risico op CO-vergiftiging?
 • Is er vochtschade?
 • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
 • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
 • Is de woning veilig toegankelijk?
 • Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
 • Kan de woning voldoende verlicht en verlucht worden?
 • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?
 • Zijn de nodige rookmelders aanwezig. Een woning die niet voldoet aan de rookmeldersverplichting krijgt geen strafpunten, maar kan geen conformiteitsattest krijgen.

Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Als de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt, is ze bovendien onbewoonbaar. Er zijn vier categorieën gebreken:

Categorie I: 1 strafpunt

Categorie II: 3 strafpunten

Categorie III: 9 strafpunten

Categorie IV: 15 strafpunten

 

Stap 3: De beslissing

De burgemeester neemt een beslissing binnen 60 dagen na ontvangst van het verzoek.

OPTIE 1 : Conform

De burgemeester geeft het conformiteitsattest als uit het conformiteitsonderzoek blijkt dat de woning voldoet aan de criteria van conformiteit:

 • De woning behaalt minder dan 15 strafpunten op het technisch verslag (de woning is dus niet ongeschikt)
 •  De woning voldoet aan de rookmeldersverplichting
 • De woning is niet onbewoonbaar

Als de woning voldoet, voegt de burgemeester bij het conformiteitsattest een kopie van het technisch verslag.

OPTIE 2 : Niet–conform

Als de woning niet conform is het de bedoeling dat de woning zo snel mogelijk weer in orde is om sancties te vermijden.

 • Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder je een vrijstelling of opschorting heeft toegekend.
 • Zolang de woning op de inventaris staat, rust er ook een recht van voorkoop op.
 • Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar. De verhuurder kan gestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.
 • Het lopende huurcontract kan nietig worden verklaard. De huurder kan het te veel betaalde huurgeld terugvorderen.
 • Bij een eventuele herhuisvesting van de huurder kan de verhuurder opdraaien voor de kosten. 

Stap 4: Tweede opinie

Bij weigering van het conformiteitsattest, of als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, kan de verzoeker een conformiteitsonderzoek vragen aan Wonen Vlaanderen. Dit moet dat doen binnen 30 dagen na ontvangst van de weigering of na het verstrijken van de beslissingstermijn, en op dezelfde manier als het verzoek bij de gemeente.

Stap 5: Ontvangst van het Conformiteitsattest – geldigheid en verval

Het conformiteitsattest is in principe tien jaar geldig. De Vlaamse regering kan een kortere termijn bepalen voor bepaalde gevallen. De gemeente kan via een gemeentelijk reglement ook een kortere geldigheidsduur bepalen, al dan niet voor bepaalde gevallen (bv. een conformiteitsattest met beperkte geldigheidsduur als er minstens 10 punten of vochtproblemen zijn vastgesteld).

Het conformiteitsattest vervalt altijd van rechtswege vanaf het ogenblik dat:

 • Aan de woning uitvoerige werken worden uitgevoerd
 • De woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard met toepassing van hoofdstuk III van de Vlaamse Wooncode
 • De woning onbewoonbaar wordt verklaard met toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet
 • Er voor de woning een proces-verbaal door de wooninspecteur wordt opgesteld.

Download hier de whitepaper van het stappenplan

Nieuwsflash

7 fouten als je een woning verkoopt

De eerste indruk, en hoe maak je een goede? Eerste indrukken zijn blijvend, nog meer dan gedacht. Het is daarom belangrijk om met jouw wonin... [lees meer]

Vlot, zonder zorgen en aan de beste prijs verkocht

Dankzij Sarah is de woning van onze ouders, vlot, zonder zorgen voor ons en aan de beste prijs verkocht. Zij heeft alle beslommeringen weg g... [lees meer]

Mag je huurder in jouw huurpand telewerken?

Als je een woning verhuurt aan iemand die thuis werkt, zal je daar dan fiscaal gevolgen van ondervinden? Door het massale telewerken ontstaa... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft