Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
 • Dinsdag 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
 • Woensdag 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
 • Donderdag 9:00 - 12:30 13:30 - 18:00
 • Vrijdag 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
 • Zaterdag 9:00 - 12:30 gesloten
 • Zondag gesloten gesloten

2019-04-05 12:02:37 VME wat is dat?

Wat verstaan we onder de VME (vereniging van mede-eigenaars)?

Als eigenaar van een appartement, ben je van rechtswege lid van de vereniging van mede-eigenaars (of VME). Wat houdt dit begrip VME nu in? Wat is de functie van de VME? agence rosseel geeft je graag meer uitleg.

VME is een afkorting en staat voor Vereniging van Mede-Eigenaars. Wanneer een gebouw gesplitst is in meerdere appartementsrechten, dan is een Vereniging van Mede-Eigenaars verplicht.      

 

Wat is een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME)?

De vereniging van mede-eigenaars is een rechtspersoon waarin alle individuele mede-eigenaars van een bepaald gebouw of groep van gebouwen verenigd zijn en vertegenwoordigd worden. Het doel van de VME is het beheer en het behoud van dit gebouw of deze groep van gebouwen. 

 

Hoe ontstaat de VME?

De VME ontstaat in principe automatisch van zodra er twee of meer onderscheiden eigenaars van appartementen in het gebouw zijn en er bijgevolg sprake is van een mede-eigendom waarop het Appartementsrecht van toepassing is.

Er kan wel van bovengenoemde regel afgeweken worden in die gevallen waarin de aard van de goederen dit rechtvaardigt en mits de goedkeuring van alle mede-eigenaars. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gebouw met een te verwaarlozen aantal gemeenschappelijke delen, kunnen de mede-eigenaars beslissen dat de dwingende regels van het Appartementsrecht niet spelen, zodat ook geen VME dient te worden opgericht.

 

Moet je verplicht lid zijn van de VME?

Elke mede-eigenaar is wettelijk verplicht om toe te treden tot de VME, het lidmaatschap van de VME is gedwongen. Men kan het lidmaatschap enkel beëindigen als men het pand opnieuw verkoopt.

Iedere mede-eigenaar kan zich op de algemene vergadering evenwel laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

 

Waaruit bestaat de VME?

 De VME kent vier wettelijk voorziene organen via dewelke zij handelt: 

 1. De algemene vergadering
 2. De syndicus
 3. De commissaris van de rekeningen
 4. De raad van mede-eigendom

In elke VME zijn de eerste drie organen verplicht, grootte van de VME maakt niet uit. Bij grotere complexen (minimum 20 kavels) is de raad van mede-eigendom ook verplicht. In kleinere gebouwen is de raad van mede-eigendom facultatief. 

 

vergaderzaal

 

Hoe kan de VME geïdentificeerd worden?

De VME draagt de benaming: “vereniging van mede-eigenaars”, gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen. Zij heeft haar zetel in het gebouw. Indien het over een groep van gebouwen gaat, moet de basisakte bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is. De VME is tevens verplicht ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

Beschikt de VME over een eigen vermogen?    

De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel. Dit is het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.

 

Kan de VME ophouden te bestaan?

De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de eigendom van het gebouw of de groep van gebouwen in handen van één en dezelfde eigenaar komt.

De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw of van de groep van gebouwen, heeft niet de ontbinding van de VME tot gevolg.

 

Kan de algemene vergadering ontbonden worden?

De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de VME ontbinden. Dit kan enkel bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bovendien bij authentieke akte vastgesteld.

Tenslotte kan de rechtbank de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars uitspreken, dit op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren.

 

Nieuwsflash

In 2024 is vastgoed rente, rente en rente

Hadden we dit 2 jaar terug gescandeerd, dan had men ons meteen op de plaats gezet. ‘Neen, vastgoed is locatie, locatie en locatie!’ had men tegengesparteld. Juist, ... [lees meer]

De klik met Laure was er meteen!

Ik heb mijn appartement in Gent op een vlotte manier kunnen verkopen via agence rosseel. De klik met Laure was er meteen en je kon ook steeds bij haar terecht met vrag... [lees meer]

Persoonlijke en spontane aanpak

Super goede ervaring met dit immokantoor. Onze makelaar Inge straalde uit dat ze haar job met ongelofelijk veel passie doet. Dankzij haar persoonlijke en spontane aanp... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar en -bemiddelaar | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft