Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
 • Dinsdag 9:00 - 12:30 13:30 - 17:30
 • Woensdag 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
 • Donderdag 9:00 - 12:30 13:30 - 18:00
 • Vrijdag 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
 • Zaterdag 9:00 - 12:30 gesloten
 • Zondag gesloten gesloten

2019-03-07 10:59:59 Asbestcertificaat bij verkoop van woning wordt straks verplicht

Het asbestcertificaat komt er binnenkort, het zal een asbestinventaris verplichten bij elke verkoop van een woning. Verkoop of verhuur je binnenkort een woning? Dan zal je weldra ook een asbestinventaris moeten laten opmaken.

Asbestcertificaat bij verkoop van woning wordt straks verplicht

 

Wat is asbest?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbestgerelateerde ziekten en kanker. Die ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op.

 

2 soorten asbest

 1. Hechtgebonden asbest (vast asbest) hierbij zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.
 2. Niet-hechtgebonden asbest (los asbest) hierbij zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

 

Asbest herkennen

Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen. Is op een golfplaat of lei de aanduiding AT te lezen, dan bevat die zeker asbest. De aanduiding NT is enkel te vinden op asbestvrije golfplaten of leien.

Wil je 100% zeker zijn, dan moet je een staal laten analyseren door een erkend laboratorium. Zo'n analyse kost ongeveer 50 à 75 euro per staal. Er is een lijst van erkende laboratoria voor de identificatie van asbest in materialen. Alleen die erkende laboratoria voeren analyses van asbeststalen uit.

 

Vrijkomen van asbestvezels

Asbestvezels komen vrij:

 • Als het asbestmateriaal in slechte staat is zoals bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden)
 • Of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoger druk. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor-, schuur- en zaagmachines) en hogedrukreinigers wettelijk verboden. Verven en behangen kan wel.
 • Bij niet-hechtgebonden asbest (zoals asbestkoord of plaaster-isolatie rond verwarmingsleidingen) komen de vezels altijd gemakkelijk vrij.

 

Asbest in Vlaanderen

Er wordt geschat dat er nog 2.3 miljoen ton asbest in Vlaamse huizen en gebouwen zit. Dat is gigantisch veel. Zeker als je weet dat deze vezels kankerverwekkend zijn. Onderdelen waar niet-hechtgebondenasbest in zit, zijn het gevaarlijkst. Maar ook de materialen waar hechtgebonden asbest in zit zoals dakbekleding, golfplaten of bloembakken zijn niet zonder risico. Ook deze producten kunnen verweren waardoor het risico bestaat dat de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.

In heel wat huizen en gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig werd asbest nog gebruikt als bouwmateriaal. Het asbestcertificaat moet ervoor zorgen dat wie een woning met asbest koopt, dat ook weet.

 

golfplaten asbest dak

 

Wat heeft de Vlaamse Regering beslist?

De Vlaamse Regering gaf op 20 juli 2018 op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege haar goedkeuring aan het Actieplan Asbestafbouw voor de verdere uitrol van het asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest. Het doel van dit asbestafbouwbeleid is om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

Het Actieplan rust op volgende pijlers:

 1. Asbestinventarisatie;
 2. Versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen;
 3. Ondersteuning van asbestverwijdering;
 4. Voorbeeldfunctie voor de overheid.

 

Woningpas

De woningpas is een digitaal paspoort van een woning dat je toegang geeft tot nuttige informatie over de woning en waarin je ook zelf eigen informatie kan toevoegen (bv. facturen van investeringen, plannen, onderhoudsattesten …).

Asbest is momenteel niet opgenomen in de woningpas. Dit kan dus binnenkort wel, want het bewuste decreet verplicht een asbestinventaris bij elke overdracht van gebouwen met een bouwjaar vroeger dan 2001, en die attesten gaan op termijn deel uitmaken van de woningpas. Deze asbestinventaris zit mee in het pakket van het Vlaamse woningattest.

Alle belangrijke gegevens, documenten en attesten zullen dan op één plaats te vinden zijn.

 

Asbestinventaris woningen

Verkoop of verhuur je binnenkort een woning? Dan zal je weldra ook een asbestinventaris moeten laten opmaken.

Voor bedrijven is het al lang verplicht om in het bezit te zijn van een actuele asbestinventaris. Maar binnenkort zal dit ook doorgetrokken worden voor privéwoningen.

Om kopers te beschermen en te informeren over de aanwezigheid van asbesttoepassingen zal vanaf eind 2021 of begin 2022 de aanwezigheid van een asbestinventaris verplicht zijn bij verkoop. Wie dus een woning wil verkopen, zal verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken voor de verkoop van elk huis dat vóór 2001 is gebouwd. Zo’n asbestinventaris zal opgemaakt moeten worden door een erkend expert die elke asbestinventaris zal registreren in een daartoe ontwikkelde centrale databank. Het is de bedoeling de asbestinventaris voor woningen op te nemen in het reeds aangekondigde initiatief van de Woningpas.

Als Vlaanderen niets doet, zal het nog tot 2070 duren vooraleer asbest uit onze huizen en gebouwen verdwenen is. De noodzaak om Vlaanderen versneld asbest-vrij te krijgen, is dus groot. Via een actief afbouwbeleid, wil men Vlaanderen tegen 2040 volledig asbest-vrij hebben.

 

Wat betekent een versneld asbestafbouwbeleid?

Een versneld asbestafbouwbeleid streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse Gewest. Afbouwen betekent het gecontroleerd en veilig ontmantelen en verwerken van de asbesthoudende materialen. Een versneld asbestafbouwbeleid grijpt in op het huidige afbouwritme.

 

Waarom een versneld asbestafbouwbeleid?

Recente inzichten en studies tonen aan dat louter de aanwezigheid van niet-hechtgebonden maar ook hechtgebonden asbesttoepassingen een risico kan vormen in gebouwen of voor het leefmilieu. De belangrijkste reden hiervoor is dat door veroudering en verwering de toestand van de bindmiddelen steeds slechter wordt. Hierdoor komen asbestvezels bloot te liggen en kunnen ze vrijkomen. In het bijzonder asbestcement, dak- en gevelbekleding zoals leien en golfplaten zijn onderhevig aan deze problematiek. De steeds slechtere staat vormt een toenemend probleem voor een veilig gebouwbeheer of een betaalbare, veilige ontmanteling omdat deze asbesttoepassingen zeer snel breken en vergruizen. De maatschappelijke kosten lopen steeds hoger op, in het bijzonder voor de gezondheid, de bouw- en recyclagesector, de verspreiding van asbest in de milieuketen en het saneren van asbestincidenten door lokale besturen.

 

Instandhouding vermijden 

Het opnieuw inkapselen of bedekken van asbesthoudende materialen die tijdens (renovatie)werken bloot komen te liggen, zal niet meer toegelaten zijn. Het is immers de bedoeling geen asbestrisico’s in stand te houden en door te schuiven naar toekomstige generaties.

Het plaatsen van constructies zoals zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen vergt of veroorzaakt meestal een beschadiging van de onderliggende asbesthoudende dak- of gevelbekleding. Bovendien wordt dan een asbesthoudend materiaal in slechte staat ingesloten en de bijhorende risico’s in stand gehouden. Het vasthechten van constructies op en over deze verweerde, risicovolle dak- en gevelbekleding zal dus verboden worden.

Het ontmossen van asbestcement daken en gevels onder hoge druk is reeds in de milieu- en federale arbeidswetgeving verboden. Ook alle andere handelingen voor het reinigen of ontmossen van asbestcement daken of gevels zullen in de toekomst verboden zijn.

 

 

Nieuwsflash

Winterperiode. Opgelet voor CO vergiftiging en voldoende verluchting!

Elk jaar eist CO vergiftiging mensenlevens. CO is een giftig geur- en reukloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen zoals gas of hout en kolen... [lees meer]

Asbestinventaris - Asbestattest toegelicht

In 2018 keurde het Vlaams Parlement het actieplan asbestafbouw goed. Daa... [lees meer]

Vanuit oprechtheid voor mensen op zoek naar de ideale woning

Alle lof voor mijn contactpersoon Krista Debock. Behalve een zeer professionele verkoper, is zij ook een zeer warme persoon die vanuit oprechtheid voor mensen op zoek ... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft