Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2019-05-10 11:44:53 Wil jij belastingsvermindering?

Een groot deel van de mensen in Vlaanderen zijn eigenaar van een woning. Er is zijn enkele fiscale voordelen verbonden aan het bezitten van eigendom. Vanaf 2019 werden enkele gunstregimes vereenvoudigd.

Maar wanneer heb je recht op Vlaamse belastingsvermindering voor vastgoed in de personenbelasting?

Er bestaan verschillende Vlaamse belastingsverminderingen voor vastgoed binnen de personenbelasting. Dit zijn zowel voordelen voor de woning die je zelf betrekt, als voor andere woningen die je bezit.

Wat is de eigen woning?

De eigen woning is de woning die jij als eigenaar of vruchtgebruiker zelf betrekt. Het hebben van een domicilie in die woning is geen formele vereiste. Je moet enkel kunnen aantonen dat je de woning zelf bewoont. Dit kan je bijvoorbeeld doen met facturen van een internetaansluiten of gas-en elektriciteitsaansluiting.

Betrek je meerdere wonigen, dan wordt die woning waar je de fiscale woonplaatst hebt, beschouwd als je eigen woning.

Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden die samen worden belast, kan slecht één woning als de eigen woning worden beschouwd.

Belastingsvermindering voor de lening van de eigen woning

Het is niet altijd even duidelijk van welk fiscaal voordeel je kan genieten na het aangaan van een lening voor je woning.

Een lening moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De lening moet:

 • Gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving;
 •  Aangegaan zijn bij een (financiële) instelling van de Europese Economische Ruimte
 • Aangegaan zijn voor een looptijd van minimum tien jaar
 • Aangegaan zijn voor het verwerven of behouden van een woning

Er zijn verschillende situaties die van toepassing kunnen zijn. Welk belastingsvermindering is nu voor jouw concrete situatie? Lees volgende stituaties, stap voor stap, en kom te weten op welk voordeel jij recht kan hebben.

 

Situatie 1

Als je de woning zelf betrekt waarvoor je de lening aan gaat, deze lening aanging vanaf 1 januari 2016, en de lening voldoet aan alle voorwaarden.

Dan heb je recht op de geïntegreerde woonbonus.

 

 

Situatie 2

Als je de woning zelf betrekt waarvoor je de lening aan gaat en de lening voldoet aan alle voorwaarden. Maar je ging de lening niet aan vanaf 1 januari 2016 en het was je enige woning op 31 december van het jaar waarin de leningsovereenkomst is afgesloten.

Dan heb je recht op de Vlaamse Woonbonus.

 

Situatie 2.1

Als je de woning zelf betrekt waarvoor je de lening aan gaat en de lening voldoet aan alle voorwaarden. Maar je ging de lening niet aan vanaf 1 januari 2016 en het was niet je enige woning op 31 december van het jaar waarin de leningsovereenkomst is afgesloten.

Dan heb je recht op Vlaamse vermindering lange termijnsparen.

 

Situatie 3

Als je de woning zelf betrekt waarvoor je de lening aan gaat maar de lening voldoet niet aan alle voorwaarden.

Dan heb je eventueel recht op de Vlaamse vermindering gewone intresten.

 

Situatie 4

Als je de woning niet zelf betrekt waarvoor je de lening aangaat, maar dit omwille van een van de volgende uitzonderlijke redenen

 • Beroepsredenen
 • Redenen van sociale aard
 • Wettelijke of contractuele belemmering
 • Bouwwerkzaamheden

Dan voldoe je aan dezelfde situaties dan als je de woning wel zelf betrekt waar je de lening voor aan gaat. En kan je dus op een van bovenstaande situaties verminderingen recht hebben, naargelang je situatie.

 

Situatie 5

Als je de woning niet zelf betrekt waarvoor je de lening aangaat. Dan heb je geen recht op Vlaamse belastingsvermindering. Wel eventueel op Federale belastingsvermindering.

 

organigram 

Nieuwsflash

Wat zijn satellietsteden?

Een satellietstad is een stad, die vlak buiten een belangrijkere grote stad ligt. Het begrip satellietstad is nauw verweven met het begrip 'voorstad',... [lees meer]

Mind the gap

Op onze avondsessie voor professionals werd al snel duidelijk dat er geen ontkomen is aan een correcte, vlotte en digitale opvolging van leads. Organisatie en com... [lees meer]

rosseel op BIS 2019

Waarom wij op de BIS beurs staan. Van 5 t.e.m. 13 oktober kan je BIS bezoeken in Flanders Expo. Het bouw- & inspiratiesalon van Oost-Vlaanderen. O... [lees meer]

Blijf op de hoogte

 •   Aanbod
 •   Nieuws
 •   Events


agence rosseel nv
Kortrijksesteenweg 74 - 9000 Gent
BE0440915082, RPR Gent

Disclaimer - Privacy


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160
website by Medialoft