Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten

2021-01-28 10:44:00 6% in plaats van 21% btw voor nieuwbouw

Een sterke fiscale stimulans, deze keer ook voor nieuwbouw ontwikkelingen

Sinds 1 januari 2021  kent de overheid een btw-verlaging toe van 21% naar 6% voor zogenaamde afbraak en heropbouw, zeg maar ‘nieuwbouw’, en dat voor een periode van 2 jaar. 

Geheel nieuw is zo’n regeling niet. Het betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van een bestaande maatregel. De uitbreiding loopt alvast tot 31 december 2022.

Er zijn verschillende parameters waarmee je moet rekening houden alvorens met zekerheid te kunnen stellen dat een bepaalde woonst in aanmerking komt. Paramaters aan de zijde van de bouw/ontwikkeling en parameters aan de zijde van de consument/koper. Om helemaal zeker te zijn kan je best advies inwinnen bij de vastgoedmakelaar.

Voorwaarden voor de consument/koper, ook wel  ‘bouwheer’ genoemd:


De koper moet een natuurlijke persoon zijn. In geval van verkoop aan een rechtspersoon is er geen recht op het gunsttarief.

Het moet gaan om de enige woning of appartement van de koper en zij moet hoofdzakelijk voor privé-gebruik dienen. Er is voorzien in een overgangsregeling voor de gevallen waarbij de koper reeds een woning bezit. Deze dient dan verkocht te worden uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming van de nieuwe woning. De koper moet de nieuwbouw woonst ook zelf betrekken en er zonder uitstel zijn domicilie vestigen. En dit voor een periode van minstens 5 jaar.

Ten derde mag de woonst maximaal 200m2 bewoonbare oppervlakte hebben. Het gaat hier over netto vloeroppervlakte. Deze wordt gemeten van de binnenkanten van de muren. Het gaat hier enkel over zogenaamde woonvertrekken zoals woonkamers, slaapkamers, enz…

Tevens dient de koper persoon voorafgaandelijk digitaal een verklaring aan de BTW administratie te bezorgen. Daarin verklaart de koper dat het gaat om de enige woning die zal worden gebruikt door de koper zelf. Er wordt ook verklaard dat de koper er domicilie zal nemen en dat de woonst voldoet aan de vereisten qua maximum bewoonbare oppervlakte (zie hoger).

De koper bezorgt vervolgens kopij van deze verklaring aan de aannemer/ontwikkelaar.

De maatregel is enkel van toepassing voor kosten gemaakt tot uiterlijk 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van de woning. Zo wordt vermeden dat eventuele latere verbouwingen of opsmuk van de woonst buiten de regeling vallen.

Tot slot zijn er vormvereisten voor de betrokken facturen die de toepassing van het verlaagd tarief van 6% rechtvaardigen.

Worden uitgesloten: werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woonst zoals tuinaanleg, afsluitingen, zwembaden, sauna’s enz…

Op de website van de FOD Financiën vind je veel informatie en ook een handig rekenvoorbeeld. Ook de vastgoedmakelaars staan ter beschikking van het publiek en hun klanten om duiding te geven bij de maatregelen.

Interesse in de aankoop van nieuwbouw? Kijk naar ons nieuwbouw aanbod te koop

Voorwaarden aan de kant van de bouw/ontwikkeling:


Bij de fiscale maatregel gaat het concreet over de levering van woningen en het bijhorend terrein na de afbraak & heropbouw. Hierbij is het van belang dat de afbraak en heropbouw worden uitgevoerd door dezelfde belastingplichtige, lees ‘ontwikkelaar’. Daar knelt het schoentje voor heel wat startende en lopende ontwikkelingen. We moeten dus geval per geval kijken.

Daarnaast moet de opeisbaarheid van de BTW op de levering van het goed zich voordoen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Facturen van voor of na die periode komen dus niet in aanmerking.

Het interpreteren van zulke feiten kwesties is specialistenwerk. Wij raden daarom de consument aan grondig te informeren bij de vastgoedmakelaar alvorens aan te nemen dat de gunstmaatregel van toepassing is.


Conclusie:


De overheid wil met deze stimulans niet enkel de werkgelegenheid ondersteunen. Er is ook de lagere drempel voor de consument om een nieuwbouw woning of appartement te verwerven. Ook het bestaand woonpatrimonium wordt zo versneld vernieuwd. Dat laatste heeft dan weer een gunstige  ecologische impact.

Wij juichen deze maatregelen toe. De fiscale last op vastgoed is in België al bijzonder hoog. Zeker in vergelijking met de ons omringende landen. 

Nieuwbouw vastgoed toegankelijker maken voor een breder publiek geeft meer mensen de kans een spaarpotje op te bouwen voor later. 

Vastgoed is in Vlaanderen immers altijd een goede investering gebleken!

Ons nieuwbouw aanbod dat in aanmerking komt voor de btw-verlaging


Nieuwsflash

Het voelde alsof we werden bijgestaan door een goede vriendin

Bij deze wil ik, in naam van mezelf maar ook mijn echtgenoot, Krista Debock heel erg bedanken voor de aangename, vlotte en professionele sam... [lees meer]

Wat zijn de taken van de syndicus?

Wie in een appartementsgebouw woont, draagt wellicht maandelijks bij voor de kosten van de syndicus. Allemaal goed en wel, maar wat is een syndicus? En wat zijn ... [lees meer]

Maak jouw woning verkoop klaar voor de fotograaf

De fotograaf komt er aan en er is maar één kans op een eerste indruk. Door deze checklist te overlopen zorg je ervoor dat de fotograaf sne... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft