Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2019-11-07 11:29:20 Van compromis tot notariële akte

Een woning aankopen is een belangrijke stap. Het is misschien wel de grootste financiële stap in je leven? Je bent van plan een compromis te ondertekenen, maar informeer je eerst wat dit nu allemaal inhoudt. Na de compromis tekenen we de notariële akte.

De zoektocht naar een woning kan een erg lang proces zijn. Je bekijkt verschillende zoekertjes, zowel online als in een kantoor of in een magazine. De stap om een afspraak te maken om te gaan kijken is spannend en leuk. De bezichting zelf is nog spannender. Maar die knoop doorhakken kan ontzettend moeilijk zijn. De stress kunnen we niet helemaal wegnemen, maar we kunnen je wel zo veel mogelijk informatie geven zodat de spanning alleszins beperkt is.

Ja ik wil

De wilsovereenstemming is een akkoord voor verkoop van vastgoed. Een akkoord komt tot stand wanneer een aanbod van de ene partij aanvaard wordt door de andere partij. Specifiek voor verkoop van vastgoed betekent dit dat er een wilsovereenstemming moet zijn tussen koper en verkoper over zowel het voorwerp van de verkoop, de prijs van het verkochte goed als de identiteit van de partijen.

De eerste zet

Wanneer een woning te koop staat is dit nog geen officieel aanbod. Het is de koper die de eerste zet moet zetten. Deze moet te kennen geven dat die wil aankopen. Vervolgens is het aan de verkoper om te beslissen of hij dit al dan niet aanvaardt. Gaat de verkoper akkoord, dan komt de koop in principe reeds tot stand, zelfs al hebben partijen hierover nog niets op papier gezet.

Zonder zorgen

Om zoveel mogelijk kopzorgen en problemen te vermijden zorgen wij ervoor dat je een bod schriftelijk kan vastleggen in een aankoopbelofte. Hierin nemen wij de belangrijkste voorwaarden op waartegen jij als koper wil kopen. Op deze manier ontstaan er geen discussies tussen kopers en verkopers. Zoals bijvoorbeeld zitten die zonnepanelen nu in de prijs begrepen of niet? Wordt aan de koper een opschortende voorwaarde toegestaan tot het verkrijgen van een lening?

writing-1149962 640

De goedkeuring

De aankoopbelofte wordt voorgesteld aan de verkoper. Als deze de goedkeuring geeft gaan we over tot het ondertekenen van de onderhandse overeenkomst met alle partijen. Deze overeenkomst is het compromis. Door het compromis komt de verkoop definitief tot stand. Dit document is dus erg belangrijk, het is namelijk een bindend document tussen koper en verkoper en het vormt de basis voor de opmaak van de notariële verkoopakte.

Het compromis

Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt ook het begrip “voorlopige verkoopovereenkomst” gebruikt, wat misleidend is. Het compromis is immers bindend vanaf het moment dat de partijen een prijs en een voorwerp overeengekomen zijn. Aangezien dat een compromis het geheel van de rechten en plichten van de koper en de verkoper omschrijft, is het van belang dat hij zeer nauwkeurig wordt opgesteld. De volledige inhoud van het compromis wordt bovendien overgenomen in de authentieke akte. Vandaar dat een tussenkomst van een professioneel iemand bij het opstellen van het compromis aan te raden is.

 

  

De notariële akte

Je hebt de aankoopbelofte al ondertekend, hierna het compromis en ja hoor er komt er nog een, namelijk de notariële akte. Waarom moet er nog een notariële akte verleden worden? Het is niet omdat de verkoop definitief is tussen de contracterende partijen, dat de buitenwereld ook van deze verkoop op de hoogte zou zijn. Om ervoor te zorgen dat geen enkele andere partij nog aanspraak zou kunnen maken op de woning, moet er nog een notariële of authentieke verkoopakte worden opgemaakt. De notaris zal deze akte dan overschrijven op het hypotheekkantoor en vanaf dat ogenblik weet de buitenwereld dat de koper de nieuwe eigenaar van de woning is.

 

 

Nieuwsflash

Vacature: Property Manager/ Technisch beheerder

Agence rosseel beheert een grote portefeuille private eigendommen en realiseert jaarlijks 300 verhuringen. De overgang van de ene huurder naar de volgende is in dit ka... [lees meer]

Een goede (de beste?) keuze!

Agence Rosseel was een goede (de beste?) keuze uit de immo-kantoren uit de streek Gent-Eeklo. Het enthousiasme van Sarah Van  Eeckhout werkte aanstekelijk. Na 10d... [lees meer]

De bezoekmodule van agence rosseel

Vaak zie je een pand die je leuk vindt na de kantooruren. Helaas je zal moeten wachten met bellen tot de volgende ochtend of nu een mail sturen en wachten op antwoord.... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft