Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten

2021-06-17 14:29:00 De huurwaarborg in 5 vragen

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract blokkeert. De huurwaarborg beschermt de verhuurder als de huurder zijn verplichtingen niet zou nakomen. 

Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 gelden de regels omtrent de huurwaarborg van het Vlaams Woninghuurdecreet.  Die wet is van toepassing als de huurder zijn hoofdverblijfplaats in het onroerend goed heeft. Wat is een huurwaarborg? Wij geven meer uitleg over de huurwaarborg in 5 vragen.

 1. Is een huurwaarborg verplicht?
 2. Wanneer moet je de huurwaarborg betalen
 3. Hoe moet je de huurwaarborg regelen
 4. Hoe kan je jouw huurwaarborg terug krijgen
 5. Wanneer kan men de huurwaarborg inhouden


Is een huurwaarborg verplicht?

Een huurwaarborg is niet bij wet verplicht. Een huurwaarborg is dus contractueel in plaats van wettelijk verplicht. We noemen dit contractueel verplichte verzekeringen, want de verplichting staat namelijk in het contract. Je bent als huurder hier dan ook aan gebonden.

Het is dus niet de wet die zegt dat een verhuurder een huurwaarborg moet vragen. De meeste verhuurders vragen wel een huurwaarborg om hunzelf en hun eigendom te beschermen. Zo heeft de eigenaar een garantie dat ze niet met lege handen achterblijft als de huurder de huurverplichtingen niet nakomt. 


Wanneer moet je de huurwaarborg betalen

Bij de aanvang van een huurovereenkomst kan de verhuurder van een woning aan de huurder een waarborg vragen. De huurwaarborg moet volledig in orde zijn voor je de sleutels ontvangt. Je zal dus bij de intredende plaatsbeschrijving moeten kunnen aantonen dat je de huurwaarborg in orde hebt gebracht. De huurwaarborg bedraagt 3 maanden huur. 


Hoe moet je de huurwaarborg regelen 

De huurder mag de waarborg op 1 van deze 4 manieren samenstellen:

 • Op een geïndividualiseerde rekening of geblokkeerde rekening op zijn naam.
 • Met een zakelijke zekerheid zoals een kapitalisatiebon of een obligatie. (meest voorkomend)
 • Met een bankwaarborg die het OCMW bij een financiële instelling aanvraagt.
 • Met een persoonlijke borgstelling. De verhuurder moet daarmee akkoord gaan.

Deze 4 mogelijkheden kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Een borgstelling blijft bijvoorbeeld mogelijk, maar kan niet meer gecombineerd worden met een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. De borg zal instaan voor mogelijke huurschade of huurachterstal.


Hoe kan je jouw huurwaarborg terug krijgen

Als de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen, krijgt deze bij het einde van de huurovereenkomst de waarborg en de intresten terug. Als de huurwaarborg in de vorm van een persoonlijke borgstelling is gesteld, loopt die borgstelling gewoon af. 

Staat jouw huurwaarborg vast bij een financiële instelling, dan mag die de waarborg pas terugbetalen op voorlegging van:

 • Ofwel een schriftelijk akkoord van de huurder en de verhuurder dat na het einde van de huurovereenkomst is opgemaakt, en door beide partijen is ondertekend;
 • Ofwel een kopie van een rechterlijke beslissing waarin is bepaald aan wie de waarborg toekomt.

Hoe snel de gelden op jouw rekening staan is afhankelijk van de financiële instelling.


Wanneer kan men de huurwaarborg inhouden

Indien er schade of huurachterstal is kunnen deze bedragen worden ingehouden van de huurwaarborg. De schade wordt bepaald door het vergelijken van de intredende plaatsbeschrijving met de uittredende plaatsbeschrijving. 

Huurder en verhuurder ondertekenen een vrijgaveformulier waar staat hoe het bedrag wordt opgesplitst tussen hen beiden. Indien de huurwaarborg volledig toekomt aan de eigenaar, maar alsnog de schade of huurachterstal niet dekt, dient de huurder het overschot nog te betalen aan de eigenaar. 

Zolang er geen akkoord is, blijft het bedrag geblokkeerd. Bij een discussie moet de vrederechter de knoop doorhakken.


Nieuwsflash

Wat zijn registratierechten?

Zoek je een huis of appartement te koop? Of ga je net een woning kopen? Grote kans dat je te maken krijgt met ... [lees meer]

Is een mazoutketel verboden?

De Europese Ecodesign-verordening van 2015 verhoogde de minimumvereisten voor nieuwe verwarmingstoestellen. Eén van de maatregelen uit het f... [lees meer]

Schitterend werk, professionaliteit en vertrouwen

Op 11/4/2020 overleed mijn mama -(niet door Covid 19)- , maar niettemin toch een even groot verlies natuurlijk. Als je 60 jaar lang een moed... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft