Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten

2021-09-20 11:00:16 Een zorgwoning in de tuin?

Sinds kort promoten de Vlaamse en Provinciale overheid het “mobiele zorgwonen”. Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Een zorgunit is een vorm van zorgwonen. Dit “mobiele zorgwonen” is een tijdelijke en kleinschalige woning die in de tuin kan geplaatst worden bij een andere woning voor oudere mensen of hulpbehoevenden.

Op 16 augustus 2021 is de regelgeving over zorgwonen gewijzigd. Waar eerst algemeen gold dat een tijdelijke mobiele zorgwoning onderhevig was aan de vergunningsplicht (je moest dus een omgevingsvergunning aanvragen), zal dat nu niet meer het geval zijn. Een meldingsplicht geldt in vele gevallen wel nog.


Wat is zorgwonen?

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.  Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Jouw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende drie voorwaarden:

 • In of bij de bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen.
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
      - ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
      - ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
              * een persoon met een handicap
              * een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
              * een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
      - ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen gehuisvest blijven in de hoofdwoning.


hand-3667024 1280


Voorwaarden mobiele zorgwoning

Sinds 16 augustus 2021 is zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie meldingsplichtig wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van 30m van de hoofdwooneenheid op hetzelfde perceel als de hoofdwooneenheid of op een perceel dat onmiddellijk paalt aan het perceel van de hoofdwooneenheid.
 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt op een van de volgende plaatsen geplaatst.
 • In de zijtuin, al dan niet vrijstaand, tot op 3m van de perceelsgrenzen.
 • In de achtertuin, al dan niet vrijstaand, tot op 1m van de perceelsgrenzen. De ondergeschikte wooneenheid kan in de achtertuin ook op of tegen de perceelgrens geplaatst worden als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie heeft een maximale hoogte van 3,5m.
 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie heeft een maximale bruto vloeroppervlakte van 50m².
 • Er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de tijdelijke, verplaatsbare constructie zelf en een strikt noodzakelijke toegang tot de tijdelijke, verplaatsbare constructie.
 • De plaatsing van de tijdelijke, verplaatsbare constructie gaat niet gepaard met een ontbossing, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, en gebeurt niet in een overstromingsgebied noch in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van agrarisch gebied met ecologische waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied.
 • De noodzakelijke nutsvoorzieningen takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.
 • De afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid.
 • De plaatsing is tijdelijk voor een maximale totale duur van drie jaar per hoofdwooneenheid. De duur kan met een nieuwe melding slechts één keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar.
 • Binnen drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie, worden de tijdelijke, verplaatsbare constructie en de hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke toegang verwijderd. 


Voordelen van een mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning biedt vele voordelen voor zowel de mantelzorger als voor de mantelzorgontvanger. Zowel de hulpbehoevende als de mantelzorgen kunnen blijven genieten van hun privacy. De zorgbehoevende kan langer zelfstandig blijven wonen op een veilige en vertrouwde plek. De woning is daarnaast aanpasbaar naar iedere persoonlijke behoeften en wensen. De mantelzorger is geen reistijd en reiskosten meer kwijt. En de intensiviteit van de zorg wordt aanzienlijk verlicht door specifieke zorgaanpassingen aan de mantelzorgwoning. Ook door de vlotte (pre)fabricatie en het mobiele karakter van die units kan je ook snel schakelen als die nood zich plots aandient.

 

Nieuwsflash

Luxevastgoed verdient een andere aanpak

agence rosseel weet jouw eigendom naar waarde te schatten en kent het reilen en zeilen van vastgoed in Gent en omstreken. Als vastgoedmakela... [lees meer]

Pluim voor dienst rentmeesterschap

Bedan... [lees meer]

Nieuwbouw project in de kijker: James

Nieuwbouwproject James zijn 7 stijlvolle appartementen in een hedendaagse stedelijke architectuur. ... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft