Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2019-12-19 13:13:16 Een zorgwoning in de tuin?

Sinds kort promoten de Vlaamse en Provinciale overheid het “mobiele zorgwonen”. Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Een zorgunit is een vorm van zorgwonen. Dit “mobiele zorgwonen” is een tijdelijke en kleinschalige woning die in de tuin kan geplaatst worden bij een andere woning voor oudere mensen of hulpbehoevenden.

Voorwaarden mobiele zorgwoning

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Algemeen dient gesteld te worden dat een tijdelijke mobiele zorgwoning onderhevig is aan de vergunningsplicht (je moet dus een omgevingsvergunning aanvragen).

Tijdelijk

De omgevingsvergunning is steeds tijdelijk. Een erg belangrijke voorwaarde is namelijk dat de mantelzorger ook effectief voor de hulpbehoevende zorgt. Je kunt ze steeds verlengen, maar eens de woning niet langer voor mantelzorg dient moet ze weg. Elke aanvraag zal onderzocht worden op het tijdelijk karakter ervan en worden op volgende randvoorwaarden afgetoetst:

 • Een afzonderlijke zorgunit kan uitsluitend bij een bestaande, hoofdzakelijk vergunde woning worden opgericht.
 • De woonvoorziening dient te bestaan uit een eenvoudig op te richten en te verwijderen constructie die op eenvoudige wijze steun neemt op de ondergrond zonder hiermee op permanente wijze verankerd te zijn.
 • De zorgunit dient als volwaardige zelfstandige woning ingericht te zijn en dient te beschikken over alle basisfuncties en kwaliteitseisen zoals beschreven in art. 5 van de Vlaamse Wooncode.
 • Een vergunning kan uitsluitend verleend worden voor een zorgunit voor het huisvesten van maximum 2 personen die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een zorgwoning zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.1.1 18).
 • Een vergunning wordt verleend tot maximaal het beëindigen van de zorgfunctie en voor maximum 5 jaar.
 • Wanneer de zorgfunctie beëindigd is, dient de constructie binnen de 6 maanden verwijderd te worden.
 • Wanneer bij het aflopen van de termijn van 5 jaar geen nieuwe tijdelijke vergunning werd aangevraagd (omdat de zorgfunctie nog niet is beëindigd), dient de constructie op het einde van de termijn van 5 jaar verwijderd te zijn.
 • Na 5 jaar kan een nieuwe tijdelijke vergunning verleend worden onder dezelfde voorwaarden.
 • Wanneer de zorgfunctie beëindigd is en men wenst voor de constructie een nieuwe bestemming zoals bv. tuinberging, dan kan dit uitsluitend via een omgevingsvergunning verkregen te worden.
 • Een tijdelijke unit kan uitsluitend achter de bestaande woning geplaatst worden zodat het straatbeeld minimaal wijzigt.
 • Er wordt geen afzonderlijk adres toegestaan. De noodzakelijke nutsvoorzieningen dienen aan te takken op de bestaande nutsvoorzieningen van de woning en de afvoer van het hemel- en afvalwater dient aan te sluiten op de bestaande waterafvoer van de woning.
 • Een tijdelijke zorgunit mag niet groter zijn dan 60 m² en dient over een minimale oppervlakte van 40 m² te beschikken (conform minimale oppervlakte voor assistentiewoningen).
 • Een tijdelijke zorgunit mag nooit opgericht worden zonder een hoofdgebouw (woning) op hetzelfde eigendom. Zij dienen dus samen deel uit te maken van 1 eigendom en kunnen niet in afzonderlijke gehelen opgesplitst en vervreemd (verkocht, verhuurd, ...) worden.
 • Per woning kan slechts 1 tijdelijke zorgunit toegelaten worden.
 • Het voorzien van een tijdelijke zorgunit kan geen aanleiding geven tot het aanleggen van bijkomende verharding met uitzondering van een noodzakelijke toegang tot deze zorgunit. Dat betekent concreet dat bv geen bijkomende terrassen of inrit voor een auto zullen toegelaten worden.

 

hand-3667024 1280

 

Voordelen van een mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning biedt vele voordelen voor zowel de mantelzorger als voor de mantelzorgontvanger. Zowel de hulpbehoevende als de mantelzorgen kunnen blijven genieten van hun privacy. De zorgbehoevende kan langer zelfstandig blijven wonen op een veilige en vertrouwde plek. De woning is daarnaast aanpasbaar naar iedere persoonlijke behoeften en wensen. De mantelzorger is geen reistijd en reiskosten meer kwijt. En de intensiviteit van de zorg wordt aanzienlijk verlicht door specifieke zorgaanpassingen aan de mantelzorgwoning.

 

Nieuwsflash

Verhuren tijdens corona

Heb je een huurcontract die op zijn einde loopt? Of een huurder die reeds zijn opzeg gegeven had? Wat wijzigt er voor huurcontracten die in opzeg zijn tijdens de covid... [lees meer]

Impact Corona maatregelen op verhuur

Hieronder vind je een korte update van de huidige dienstverlening.agence rosseel blijft beschikbaar en operationeel maar natuurlijk aangepast aan het wettelijke ... [lees meer]

Vanaf vandaag chatten en digitaal documenten ondertekenen

De huidige omstandigheden zijn voor agence rosseel een goede reden om enkele zaken te lanceren die op het schap lagen. We starten dus vanaf vandaag met chat en... [lees meer]

Blijf op de hoogte

 •   Aanbod
 •   Nieuws
 •   Events


agence rosseel nv
Kortrijksesteenweg 74 - 9000 Gent
BE0440915082, RPR Gent

Disclaimer - Privacy


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft