Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2019-03-27 15:22:43 Seminar Conformiteit

Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte

Een woning in het Vlaamse Gewest, moet voldoen aan bepaalde normen. De kwaliteit van een woning is de verantwoordelijkheid van iedereen. Of je nu vastgoedmakelaar, verhuurder, huurder, eigenaar of bewoner bent. Iedereen draagt een steentje bij tot het behouden van een goede kwaliteit. Vastgoedmakelaar agence rosseel organiseerde een seminar over conformiteit.

Bekijk hier de slides

 

De Vlaamse Wooncode

De Vlaamse Wooncode geeft het kader aan voor het Vlaamse woonbeleid en wil elke burger het recht op behoorlijke huisvesting bieden. Om dit recht te verwezenlijken ijveren we voor zoveel mogelijk woningen van goede kwaliteit in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

De Vlaamse wooncode voorziet instrumenten die toelaten effectief over de woonkwaliteit te waken zoals een woningonderzoek, waarbij eventuele ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wordt nagegaan. Een woningbezettingonderzoek, dat nagaat of de maximale capaciteit van een woning niet is overschreden. Een conformiteitattest, dat wordt toegekend aan woningen die aan alle normen voldoen. Onderzoek naar leegstand en verwaarlozing en het recht op voorkoop en sociaal beheer.

 

stappen-conformiteit

De minimale kwaliteitseisen

Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitseisen rond gezondheid, veiligheid en woonkwaliteit. Om aan te tonen dat je woning voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode kan je een conformiteitsattest aanvragen. Hoe bekom je een conformiteitsattest? Dit staat in het stappenplan.

Naast de aanwezigheid van verwarming, sanitair warm water, keuken, badkamer met douche of bad en gootsteen moet een woning aan nog enkele normen voldoen. Al deze minimale eisen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode, de grondwet voor het Vlaamse woonbeleid. Voldoet uw woning hier niet aan? Dan mag ze niet verhuurd worden!

 

 


1) Veilige installaties

• Bij lage ramen op verdiepingen moet er een stevige en hoge borstwering (balustrade) aanwezig zijn.
• De gas-, elektriciteits- en verwarmingsinstallatie moet veilig zijn
• Op elke verdieping moet er één rookmelder geplaatst worden
• Trappen moeten zonder obstructies zijn

2) Een minimaal energiezuinige woning

• Vanaf 2020 is dubbel glas verplicht
• De woning moet geïsoleerd zijn
• Een EPC, energieprestatiecertificaat, moet aanwezig zijn

3) Een gezonde woning

• Er moet drinkbaar water zijn
• Geen vochtproblemen
• Er moet goede verluchting en verlichting zijn (natuurlijk daglicht)

4) Stabiliteit

• Het dak moet stevig zijn zonder doorbuigingen
• Er mogen geen scheuren in muren zijn
• Vloeren moeten ononderbroken en gelijkliggende zijn, zonder barsten

 

Het conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officeël document dat bewijst dat een woning voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. In een aantal gemeenten is het attest ook verplicht.

verplichtegemeentes

Heb je nog vragen over het attest, wij zetten er enkele voor je op een rij:

 

V: Wat is het technisch verslag?

A: De Stad Gent of de Vlaamse Overheid voeren een conformiteitsonderzoek uit. Daaruit volgt een technisch verslag met een puntenscore. Elk gebrek dat vastgesteld wordt tijdens het onderzoek krijgt 1, 3, 9 of 15 strafpunten naargelang van de aard en de ernst van het probleem.

 
V: Wat is het verschil tussen ongeschikt en onbewoonbaar?

A: Een woning wordt ongeschikt verklaard als ze minstens 15 strafpunten heeft. Een woning wordt onbewoonbaar verklaard als er tijdens het onderzoek gebreken vastgesteld worden met een veiligheids- of gezondheidsrisico (ongeacht het aantal strafpunten).

Elke ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning komt in de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO) op datum van het besluit van de burgemeester. Voor een woning die op de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen belandt, moet de eigenaar een belasting betalen.

 
V: Hoe gebeurt de kennisgeving?

A: De burgemeester stuurt het verslag naar de eigenaar en de bewoner met de uitnodiging om te reageren. Op basis van de vaststellingen en eventuele reacties van de eigenaar of bewoner beslist de burgemeester om de woning wel of niet ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

 
V: Wat als je niet akkoord gaat?

A: Als u niet akkoord gaat met het besluit van de burgemeester, kunt u beroep aantekenen bij de minister bevoegd voor wonen. U moet dit gemotiveerde beroep aangetekend versturen binnen de 30 dagen na betekening van het besluit. Dan wordt de opname in de inventaris automatisch geschorst. De Vlaamse regering heeft 3 maanden tijd om een beslissing te nemen. Als u mondeling wilt gehoord worden, moet u dat in uw gemotiveerde beroep vermelden. In dit geval heeft de minister een maand langer tijd om te beslissen.

 
V: Welke gevolgen heeft de ongeschikt of onbewoonbaarverklaring?
  • Uw woning komt in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en als eigenaar moet u na 1 jaar belasting betalen.
  • U mag de woning niet verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen met het oog op bewoning. Hierop staat een geldboete of gevangenisstraf.
  • Er rust een recht van voorkoop op de woning. Wanneer u van plan bent de woning te verkopen, hebben bepaalde besturen (bv. Stad, OCMW) het recht ze te kopen tegen een afgesproken prijs.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan er een sociaal beheerrecht op uw woning ingesteld worden.
 
V: Wat moet je doen als je woning weer in orde is?

A: Als je de gebreken aan je woning hersteld hebt, meld je dit aan de Stad Gent. Die voert dan een nieuw conformiteitsonderzoek uit. Als de woning in orde is, krijg je een conformiteitsattest. Dit is gratis. Bij kamerwoningen moet het verplichte onderzoek door de brandweer wel betaald worden. Zodra je het conformiteitsattest hebt, laat je dit zelf weten aan Wonen Oost-Vlaanderen. Zij zullen de woning dan schrappen uit de inventaris.

 
V: Wat moet je doen als je de woning verkoopt?

A: Als je jouw woning verkoopt, moet je notaris de koper ten laatste op de dag van de eigendomsoverdracht meedelen dat de woning is geïnventariseerd. Jij of je notaris moeten de Stad Gent en Wonen Oost-Vlaanderen binnen de 7 dagen na de eigendomsoverdracht op de hoogte brengen van de verkoop met behulp van het formulier ‘Kennisgeving van de overdracht van het zakelijk recht op een geïnventariseerd pand’.

 

Rookmelderplicht

Rookmelders zijn verplicht voor huurwoningen (incl. kamers) zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen, studio’s) en kamers bestemd voor de huisvesting van studenten, nieuwbouwwoningen, woningen die worden gerenoveerd, woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend. Vanaf januari 2020 moet ook een woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken. Als je geen rookmelders plaatst dan voldoet jouw woning niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid vanaf 2020 oplegt. Wie vandaag een woning zonder rookmelders verhuurt, krijgt geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is strafbaar.


Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, het is de enige bescherming die we hebben. Wanneer een woning aan alle kwaliteitsnormen voldoet kan u overgaan tot het verhuren. Agence rosseel is van mening dat woningen van goede kwaliteit leiden tot huurders van goede kwaliteit.

 

 

Nieuwsflash

Verhuren tijdens corona

Heb je een huurcontract die op zijn einde loopt? Of een huurder die reeds zijn opzeg gegeven had? Wat wijzigt er voor huurcontracten die in opzeg zijn tijdens de covid... [lees meer]

Impact Corona maatregelen op verhuur

Hieronder vind je een korte update van de huidige dienstverlening.agence rosseel blijft beschikbaar en operationeel maar natuurlijk aangepast aan het wettelijke ... [lees meer]

Vanaf vandaag chatten en digitaal documenten ondertekenen

De huidige omstandigheden zijn voor agence rosseel een goede reden om enkele zaken te lanceren die op het schap lagen. We starten dus vanaf vandaag met chat en... [lees meer]

Blijf op de hoogte

  •   Aanbod
  •   Nieuws
  •   Events


agence rosseel nv
Kortrijksesteenweg 74 - 9000 Gent
BE0440915082, RPR Gent

Disclaimer - Privacy


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft