Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2019-07-31 13:43:11 Moet ik mijn stookolietank laten keuren?

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om je stookolietank te laten keuren voor ingebruikname. Dit is de eerste keuring van de tank. Daarnaast is er ook een periodieke keuring verplicht.

Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek van jouw verwarmingsinstallatie, waarbij gekeken wordt naar het rendement ervan. Ook wordt onderzocht of de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw. De audit is verplicht voor centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van woningen, kantoren, niet-woongebouwen, …

Om de hoeveel jaar moet jouw installatie een verwarmingsaudit ondergaan? En wie mag de audit uitvoeren?

 

Download de tabel voor de verwarmingsaudit van een stookolietank

 

De controle voor de stookolietank in gebruik genomen wordt

Elke tank voor stookolie moet voor de ingebruikname gecontroleerd worden.

Als er in de stookolietank bij je woning 5000 kg stookolie of meer (6000 liter) kan, dan moet je dat ook melden bij het college van burgemeester en schepenen van je gemeente.

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen vóór de tank geplaatst is als:

Er in totaal meer dan 20 ton stookolie met GHS02-symbool kan worden opgeslagen

Er in totaal meer dan 50.000 liter stookolie zonder GHS02-symbool kan worden opgeslagen.

 

De controle als de stookolietank in gebruik is

Ook na ingebruikname moet je de stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

Een ondergrondse tank is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een bovengrondse tank.

Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)

De eigenaar van een stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

 • Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
 • Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht. Hebt je een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen? Dan bepaalt de ‘datum voor volgende controle’ op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is.

Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter)

De eigenaar van een stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

 • Een ondergrondse stookolietank moet
  • 0m de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt)
  • 0m de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt).
  • Ondergrondse tanks van gewapende, thermo hardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.

 

 • Een bovengrondse stookolietank moet
  • Om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan
  • Als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

 

 

Na de controle

Na de controle krijgt je installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

 • Een groene dop of merkplaat betekent dat de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
 • Een oranje dop of merkplaat betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de tank. De tank mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. De eigenaar moet alle nodige maatregelen nemen om de tank opnieuw in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren.
 • Een rode dop of merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In zo'n geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De eigenaar moet alle nodige maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren. Binnen de 14 dagen nadat een rode dop of merkplaat aangebracht werd, moet de eigenaar of op zijn verzoek de erkende technicus of milieudeskundige dit melden bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Schermafbeelding 2019-07-31 om 13.29.59

 

 

Nieuwsflash

Het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)

Ooit kon iedereen vastgoedmakelaar zijn. Zoals je jezelf al kan voorstellen resulteerde dat in een ongezonde wildgroei en oneerlijke concurrentie. De consument werd hi... [lees meer]

Jouw huis bij agence rosseel

Zien doet kopen, maar het internet staat vol mooie plaatjes. Hoe zorg je ervoor dat jouw eigendom ertussen uit springt? Verkoop jouw appartement of huis met agence ros... [lees meer]

Beste beslissing ooit

Omdat we zelf niet in de buurt wonen verkozen we om onze 2de woonst te verkopen via een agence. We kenden agence rosseel niet, maar het bleek de beste beslissing ooit!... [lees meer]

Blijf op de hoogte

 •   Aanbod
 •   Nieuws
 •   Events


agence rosseel nv
Kortrijksesteenweg 74 - 9000 Gent
BE0440915082, RPR Gent

Disclaimer - Privacy


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft