Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2019-05-21 15:36:15 Hoe geef je jouw tweede verblijf aan?

Ook al verhuur je nooit jouw tweede verblijf, en heb je er dus ook geen inkomsten uit, toch moet je het altijd verplicht opnemen in je belastingaangifte. Hoe doe je dit?

Jaarlijks betaal je onroerende voorheffing op alle vastgoed waar je eigenaar van bent. Klaar? Neen, helaas niet. Dit is enkel voldoende voor je belangrijkste gezinswoning. Ander vastgoed wordt nogmaals belast.

Vastgoed belasten

Op alle vastgoed waar je eigenaar van bent betaal je jaarlijks onroerende voorheffing. Voor vastgoed dat niet je belangrijkste gezinswoning betreft is de fiscus nog niet klaar met je. Dit vastgoed wordt namelijk via de jaarlijkse belastingaangifte een tweede keer belast. En dat geldt ook voor je tweede verblijf dat je nooit verhuurt. Mensen met een tweede verblijf in België betalen dus altijd twee keer. Eén keer onroerende voorheffing en een tweede keer omdat het KI ook in de personenbelasting moet worden aangegeven. Ook wie in België een woning verhuurt, wordt twee keer belast. Eén keer via de onroerende voorheffing op de verhuurde woning, en nog eens via de personenbelasting. De aangifteplicht is er zowel voor Belgisch als voor buitenlands vastgoed. Door de toenemende internationale gegevensuitwisseling is het overigens een utopie te hopen dat de fiscus geen weet heeft van jouw buitenlands vastgoed.

Tweede verblijf aangeven

Voor de aangifte van een tweede verblijf in België volstaat het om het niet –geïndexeerd kadastraal inkomen aan te geven. Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd. Het KI geeft een indicatie van de waarde van het onroerend goed. Het kadastraal inkomen komt overeen met het jaarlijks netto-huurinkomen dat je in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als je het verhuurde. Om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen, wordt het kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kan je terugvinden in de aankoopakte van je woning, op je aanslagbiljet van de onroerende voorheffing of de personenbelasting of op de betekening van het kadastraal inkomen die je van het kadaster kreeg, bij nieuwbouw of na een renovatie.

Tweede verblijf in het buitenland

Omdat er in het buitenland geen kadastraal inkomen bestaat voor jouw vastgoed moet je in principe de gemiddelde jaarlijkse brutohuurwaarde van een tweede verblijf aangeven. Ook al verhuur je dat goed niet. Dat stemt overeen met de huurinkomsten die je zou kunnen opstrijken mocht je het pand het volledige jaar verhuurd hebben, rekening houdend met de gebruiken van het land en de ligging van jouw woning. Vaak wordt 5,3 procent van de verkoopwaarde van de woning genomen. De buitenlandse belasting op dat vastgoed mag je in mindering brengen van het aan te geven bedrag. In de praktijk aanvaardt de fiscus voor een aantal landen dat je het buitenlands equivalent van ons kadastraal inkomen gebruikt. Je bent daartoe niet verplicht, je mag ook de brutohuurwaarde aangeven. Landen met een equivalent van het kadastraal inkomen zijn:

  •  Nederland
  • Frankrijk
  • Spanje
  • Italië

Hoeveel belasting betaal je op jouw tweede verblijf?

De fiscus indexeert het aangegeven kadastraal inkomen en verhoogt het vervolgens met 40 procent. Eventueel betaalde intresten voor de financiering van het vastgoed kunnen in mindering gebracht worden. Dat bedrag wordt bij jouw overige inkomsten gevoegd en belast tegen jouw hoogste belastingtarief. Dat zogenaamde marginale tarief bedraagt 25 procent en kan oplopen tot 50 procent (exclusief gemeentebelasting).

België moet zijn wetgeving aanpassen

De Belgische staat werd in 2018 opnieuw op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie voor de verschillende fiscale behandeling van onroerende inkomsten in België (op basis van het kadastraal inkomen) en die in het buitenland (op basis van de reële of werkelijke huurwaarde). Belgische inwoners met vastgoed in een andere lidstaat van de EU of in de Europese Economische Ruimte (EER) worden fiscaal ongunstiger behandeld dan Belgische inwoners met vastgoed in eigen land. België is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 werd ons land ook al veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Het verschil tussen de belastbare huurwaarde min de betaalde buitenlandse belastingen en het kadastraal inkomen is nog te groot en levert een schending op van het vrij kapitaalverkeer, in die mate dat de eigenaar van vastgoed daardoor wordt onderworpen aan een hogere belastingheffing op zijn andere belastbare inkomsten in België. België moet dus zijn belastingwetgeving aanpassen, anders zal Europa boetes of dwangsommen opleggen.

Nieuwsflash

Wat zijn satellietsteden?

Een satellietstad is een stad, die vlak buiten een belangrijkere grote stad ligt. Het begrip satellietstad is nauw verweven met het begrip 'voorstad',... [lees meer]

Mind the gap

Op onze avondsessie voor professionals werd al snel duidelijk dat er geen ontkomen is aan een correcte, vlotte en digitale opvolging van leads. Organisatie en com... [lees meer]

rosseel op BIS 2019

Waarom wij op de BIS beurs staan. Van 5 t.e.m. 13 oktober kan je BIS bezoeken in Flanders Expo. Het bouw- & inspiratiesalon van Oost-Vlaanderen. O... [lees meer]

Blijf op de hoogte

  •   Aanbod
  •   Nieuws
  •   Events


agence rosseel nv
Kortrijksesteenweg 74 - 9000 Gent
BE0440915082, RPR Gent

Disclaimer - Privacy


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160
website by Medialoft