Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten

2021-08-10 13:10:00 8 vragen over verhuur

Wil je jouw huis, appartement, studio … verhuren? Ben je niet zeker hoe je te werk moet gaan en zit je ook met vele vragen over hoe de verhuur van vastgoed verloopt? Wat moet je doen als je jouw huis wil verhuren? Wat komt er bij kijken en was kost het? Wij merken bij verhuurders dat er vele vragen en valkuilen zijn. We zetten ze even op een rij.

De druk op de huurmarkt is erg groot, zo deed het agence rosseel verhuur team in juni 61 verhuringen! Dat zijn 61 nieuwe huurovereenkomsten getekend. Vooraleer er een contract getekend is, werd er eerst veel voorbereidend werk gedaan en kwamen er veel bezichtigingen aan te pas. Wij hebben dus al veel ervaring en krijgen van verhuurders vaak dezelfde vragen waar ze over struikelen. Wij geven hier antwoord op 8 veel voorkomende vragen. 

 1. Beslis ik als verhuurder aan wie ik verhuur
 2. Wat als een huurder een slechte betaler blijkt te zijn
 3. Wat als de huurder voor overlast zorgt?
 4. Zal de huurder mijn woning in goede staat teruggeven?
 5. Hoelang loopt een huurcontract?
 6. Wie moet het verhuurde pand verzekeren?
 7. Moet ik vooraf toelating vragen aan iemand?
 8. Ben ik volledig vrij in wat ik in het huurcontract zet?

Beslis ik als verhuurder aan wie ik verhuur

Mag je als verhuurder tijdens de zoektocht naar een huurder zelf beslissen aan wie je verhuurt? Ja dat beslis je zelf, je moet hierbij wel rekening houden met de geldende antidiscriminatiewetgeving. Dit betekent dat je geen huurder kan weigeren op basis van diens leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, taal, nationaliteit, politieke overtuiging, geloof of levensbeschouwing, handicap, gezondheidstoestand, geslacht …

De solvabiliteit van de kandidaat-huurder is een toegelaten reden om een verhuur te weigeren, op voorwaarde dat enkel de hoogte van het inkomen wordt bekeken en niet de bron van de inkomsten.

Wat als een huurder een slechte betaler blijkt te zijn

Ondanks een grondige screening van kandidaten en de verplichting tot het voorzien van een domiciliëring met oog op betaling van de huurgelden, komt het helaas af ten toe voor dat een huurder plots nalaat zijn huur te betalen. In dat geval is het van belang snel te handelen om te vermijden dat de huurachterstal oploopt.

Stap 1: neem contact op met de huurder.

Stap 2: maak duidelijke schriftelijke afspraken indien jouw huurder vervolgens een kort uitstel van betaling wenst te bekomen. 

Stap 3: geeft de huurder geen gevolg aan jouw vraag tot betaling, stuur dan zo snel mogelijk een ingebrekestelling.

Stap 4: leidt dit alles niet tot een oplossing dan kan je naar de vrederechter stappen. 

In het kader van ontzorging en meer financiële zekerheid kiezen meer en meer verhuurders ook voor onze dienst Beheer


Wat als de huurder voor overlast zorgt?

Maakt jouw huurpand deel uit van een mede-eigendom? Dan kan hierop geanticipeerd worden door de huurder te laten akkoord gaan met de statuten en het reglement van interne orde van de bijhorende VME. Ons team verhuur zal standaard de statuten laten ondertekenen. Indien hierin afspraken met betrekking tot lawaai en toelating van huisdieren worden voorzien, kan de verhuurder de huurder naderhand verplichten deze afspraken na te leven. Doet hij dit niet, dan kan naar de vrederechter worden gestapt om de huurovereenkomst te ontbinden.

Zal de huurder mijn woning in goede staat teruggeven?

Een van de grootste valkuilen is de angst om te maken te hebben met een huurder die schade berokkent aan het huurpand. Gelukkig zijn er tools om deze valkuil te vermijden. 

De belangrijkste tool is de plaatsbeschrijving, zowel een intredende als uittredende plaatsbeschrijving is hier van groot belang. Lees meer hierover in ons artikel over de plaatsbeschrijving 

Een andere tool die wij gebruiken bij onze dienst beheer is een jaarlijkse controle van het huurpand. Je hebt namelijk als verhuurder het recht om jaarlijks de woning te betreden (op afspraak). 

Een laatste tool is de huurwaarborg. Dit is een financiële stimulans voor de huurder om goed zorg te dragen voor de woning, en voor de verhuurder een zekerheid dat schade vergoed kan worden. 

Hoelang loopt een huurcontract?

Het is mogelijk om een huurcontract van korte duur te sluiten. Bij agence rosseel werken wij vaak met contracten van 3 jaar en soms zelfs 1 jaar. Zo een contract kan niet voortijdig worden opgezegd, doet de huurder dat wel dan moet die een schadevergoeding uitkeren.

Als je niet kiest voor een contract van korte duur dan loopt de huurtijd in principe voor negen jaar. Uiteraard is jouw huurder niet verplicht zo lang in het pand te blijven. Het contract kan opgezegd worden mits naleving van de opzeggingstermijn en eventueel een schadevergoeding bij opzeg voor de termijn van 3 jaar is verstreken.

Wie moet het verhuurde pand verzekeren?

Met de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet zijn de huurder en de verhuurder allebei verplicht om een verzekering voor brand en waterschade af te sluiten. In principe is de huurder ten opzichte van jou aansprakelijk voor brand in de huurwoning tenzij die het bewijs kan leveren dat de brand buiten diens schuld is ontstaan.


Moet ik vooraf toelating vragen aan iemand?

Als eigenaar of vruchtgebruiker van een woning mag je die in principe altijd verhuren.  Je hebt daar niet eerst toelating voor nodig. Sommigen gemeenten verplichten wel een conformiteitsattest

Ben ik volledig vrij in wat ik in het huurcontract zet?

De wet schrijft voor welke vermeldingen ten minste in een huurcontract moeten worden opgenomen. Er zijn dus heel wat wettelijke regels waar je niet van kunt afwijken.

Wettelijk moet een huurovereenkomst volgende verplichte gegevens bevatten:

 • de identiteit van alle contracterende partijen
  voor natuurlijke personen: naam, voornamen, woonplaats en geboorteplaats en -datum
  voor rechtspersonen: maatschappelijke naam en, in voorkomend geval, het ondernemingsnummer of het adres van de zetel.
 • de begindatum van de overeenkomst
 • de omschrijving van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die onder de verhuur vallen
 • het huurbedrag

Vaak worden enkele bepalingen toegevoegd zoals bijvoorbeeld het verbod om de woning te schilderen, om gaten te boren …


Nieuwsflash

7 fouten als je een woning verkoopt

De eerste indruk, en hoe maak je een goede? Eerste indrukken zijn blijvend, nog meer dan gedacht. Het is daarom belangrijk om met jouw wonin... [lees meer]

Vlot, zonder zorgen en aan de beste prijs verkocht

Dankzij Sarah is de woning van onze ouders, vlot, zonder zorgen voor ons en aan de beste prijs verkocht. Zij heeft alle beslommeringen weg g... [lees meer]

Mag je huurder in jouw huurpand telewerken?

Als je een woning verhuurt aan iemand die thuis werkt, zal je daar dan fiscaal gevolgen van ondervinden? Door het massale telewerken ontstaa... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft