Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
Kortrijksesteenweg 74, 9000 GENT
tel. 09 220 50 00
e-mail gent@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
K. Maenhoutstraat 9, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
tel. 09 280 20 00
e-mail latem@rosseel.be
 • Maandag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Dinsdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Vrijdag 10:00 - 12:30 14:00 - 18:00
 • Zaterdag 10:00 - 12:30 14:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten
Nederstraat 63, 9700 OUDENAARDE
tel. 055 21 01 90
e-mail oudenaarde@rosseel.be
 • Maandag op afspraak op afspraak
 • Dinsdag op afspraak op afspraak
 • Woensdag op afspraak op afspraak
 • Donderdag op afspraak op afspraak
 • Vrijdag op afspraak op afspraak
 • Zaterdag op afspraak op afspraak
 • Zondag op afspraak op afspraak
Nieuwevaart 183, 9000 GENT
tel. 09 280 28 00
e-mail agence@rosseel.be
 • Maandag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Donderdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 18:30
 • Zaterdag 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Zondag gesloten gesloten

2020-09-02 13:37:44 Wonen en belastingen

Ben je eigenaar van een onroerend goed of ga je een onroerend goed aankopen? Dan betaal je belastingen. Wat voor belastingen betaal je op jouw woning?

Eigenaars van een woning betalen jaarlijks onroerende voorheffing, deze wordt berekend op basis van het jaarlijks geïndexeerd kadastraal inkomen (KI). Bij de aankoop van een woning betaal je eenmalig de registratiebelasting.

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen. Ze wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Onroerende goederen zijn gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting ("materieel en outillage"). Het totaal bedrag van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het kadastraal inkomen, de indexatie en de opcentiemen. Je kan ook recht hebben op verminderingen.

 

Het kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd.
Het KI geeft een indicatie van de waarde van het onroerend goed. Het KI vormt niet alleen de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing maar ook voor bijvoorbeeld de leegstandsheffing.
Het KI wordt ook jaarlijks geïndexeerd.

Waar vind je het kadastraal inkomen?

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kan je terugvinden in de aankoopakte van jouw woning, op de betekening van het kadastraal inkomen die je van het kadaster kreeg, bij nieuwbouw of na een renovatie of op jouw aanslagbiljet van de onroerende voorheffing of de personenbelasting.

 

Basisheffing en opcentiemen

De onroerende voorheffing die je moet betalen bestaat uit 3 delen:

 1. de basisheffing voor het Vlaamse Gewest
  Het basistarief voor alle onroerende onroerende goederen bedraagt in het Vlaams Gewest 3,97%.
 2. opcentiemen voor de provincie (op de basisheffing)
 3. opcentiemen voor de gemeente (op de basisheffing)

Elke gemeente en elke provincie bepaalt volledig zelf de hoogte van haar opcentiemen.

 

accountant-1238598 640

Hoe de onroerende voorheffing betalen?

Als in in Vlaanderen eigenaar bent van een onroerend goed dan ontvang je jaarlijks een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Dit aanslagbiljet ontvang je van de Vlaamse belastingsdienst. Deze worden meestal tussen eind april en eind december verzonden. De onroerende voorheffing is een belasting voor 12 maanden, van 1 januari tot en met 31 december.
Je moet binnen een termijn van twee maanden na datum van verzending van het aanslagbiljet de onroerende voorheffing betalen.

Kan je uitstel van betaling krijgen?

Neen, je kan geen uitstel van betaling krijgen, wel kan je een afbetalingsplan aanvragen. Je kan een afbetalingsplan aanvragen pas nadat je het aanslagbiljet of een herinnering ontvangen hebt.
Dergelijk afbetalingsplan is geen recht, maar een gunstmaatregel. Je moet dus zelf kunnen bewijzen dat je in een moeilijke financiële situatie verkeert. Let wel, ook als je een afbetalingsplan krijgt moet je nalatigheidsintresten betalen. De verschuldigde intresten worden mee opgenomen in het afbetalingsplan.

Wanneer heb je recht op bepaalde verminderingen?

Er bestaan verschillende verminderingen van onroerende voorheffing. Sommige daarvan worden automatisch toegekend door de Vlaamse Belastingsdienst. Andere moet je zelf aanvragen. Dus al heb je er recht op, als je deze niet aanvraagt zal je de vermindering niet ontvangen. Het totaal bedrag van de verminderingen is wel altijd beperkt tot de onroerende voorheffing die normaal betaald zou moeten worden. De onroerende voorheffing kan door toepassing van verminderingen dus nooit negatief worden.

 

Soorten verminderingen

De verschillende verminderingen waar je wel of niet van kan genieten zijn de volgende:

 • Vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen
 • Vermindering voor personen met een handicap
 • Vermindering voor oorlogsslachtoffers
 • Vermindering voor bescheiden woning
 • Verhoogde vermindering voor een bescheiden nieuwbouwwoning
 • Vermindering voor energiezuinige gebouwen
 • Belastingkrediet voor rechtspersonen
 • Belastingkrediet voor VEN-gebied
 • Proportionele vermindering
 • Verminderd tarief van de onroerende voorheffing voor sociale huisvesting

Meer informatie over de verminderingen, en of je in aanmerking komt, vind je op de website van de Vlaamse Overheid

Registratiebelasting

verkochtbord

De registratiebelasting of het verkooprecht betaal je wanneer je ene woning, appartement of bouwgrond koopt. Dit bedrag wordt berekend op de aankoopsom.
Het verkooprecht is verschuldigd als je de eigendom van een onroerend goed overdraagt. Meestal gebeurt dit door de verkoop van het onroerend goed, maar er zijn ook andere overdrachten waarop het verkooprecht verschuldigd is, zoals bij een ruil van onroerende goederen.

 

Compromis & akte

Het verkooprecht is verschuldigd vanaf het ogenblik dat er een verkoopsovereenkomst gesloten is. Dit is de onderhandse verkoopovereenkomst of het compromis. Het compromis vormt de basis voor de notariële akte. Het verkooprecht wordt geheven bij de registratie van deze notariële akte.
Lees hier meer over het verschil tussen compromis en akte.

 

Hoeveel bedraagt het verkooprecht?

In het Vlaamse gewest bedraagt het algemeen tarief van het verkooprecht 10% van de aankoopsom. Daarnaast zijn er nog verscheidenis verlaagde tarieven.

 

Basistarief
 10%
Aankoop van de enige eigen woning   6% 
Energetische renovatie van de enige eigen woning   5%
Beschermde monumenten als enige eigen woning

 1%

Aankoop van een sociale woning

1,5%

Aankoop van een woning voor sociale verhuur

7%

Aankopen door beroepsverkopers

4%

Bijzonder regime van het verkooprecht voor de ruil van ongebouwde landgoederen

Vrijgesteld, 6% of 10%

 

 

 

Nieuwsflash

Vriendelijk en professioneel bijgestaan

Uitstekende en snelle service bij de zoektocht naar een appartement in Oudena... [lees meer]

Vacature: Property Manager/ Technisch beheerder

Agence rosseel beheert een grote portefeuille private eigendommen en realiseert jaarlijks 300 verhuringen. De overgang van de ene huurder naar de volgende is in dit ka... [lees meer]

Een goede (de beste?) keuze!

Agence Rosseel was een goede (de beste?) keuze uit de immo-kantoren uit de streek Gent-Eeklo. Het enthousiasme van Sarah Van  Eeckhout werkte aanstekelijk. Na 10d... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft